BİOREZONANS NEDİR?

Her  maddenin  belirli  bir  dalga  boyutunda  ,  o  maddeye özgü  ,  elektromanyetik  dalga  gibi  davranan  titreşimleri vardır.  Biorezonans  bu  titreşimlerin  terapi  için kullanılmasıdır. İnsan  organizmasında  farklı  elektromanyetik  titreşimler  yayar.  Hücreler  ,  dokular  ,  organlar  v.s  bunların  hepsinin  kendine  özgü  ,  farklı  frekansları  vardır. Hep  birlikte  hastanın  genel  frekans  spektrumunu belirlerler.  Bu  hastanın  bireysel  frekansıdır.  Hasta  ve  sağlıklı  insanın  frekans  yapıları  birbirinden  farklıdır.

Biorezonans  ile  vücudun  değişik  bölgelerinden  değişik  titreşimler  ve  enerji  değerleri  algılanır.  Vücudu  oluşturan  bütün  içindeki  hücreler  ve farklı  yapılarda  birbirleriyle  belirli  dalga  boyutundaki  frekanslarla  iletişim  kurar.  Kişinin akupunktur  noktalarından  ölçülen  değerler  arasındaki  farklar  bize  o  akupunktur  noktasının karşılığı olan  vücut  bölümünde  bir farklılaşmayı  ve  problemi gösterir.

Vücudun  dışında  olan  maddelerde  vücut  ile  değişik  düzeylerde iletişime  girer.  Bünyenin  karşılaştığı  bir toksinin  titreşimi  vücuttan  algılanan  frekansta  bir  bozulmaya  yol  açar.  Bu gibi zararlı frekanslar  hücreler arasındaki  diyaloğu bozar.  Bu  bozulma  biorezonans  ile  ölçülebilir.

BİOREZONANS TERAPİLERİNDE KULLANILAN CİHAZ

Biorezonans  cihazı ,  Hans Brugemann tarafından  ,  Biorezonans  tedavisinin   yaratıcısı  Doktor Morell ile  1976’da  başlattığı  ortak bir  çalışma  sonunda , 1987’de geliştirilmiştir.

Biorezonans   tedavilerinin  temelinde  hücrelerin  elektromanyetik  bilgi  alışverişi  yatmaktadır.  Her hücre  tipinin  ve  he  maddenin  olduğu  gibi  virüslerin  ,  bakterilerin  ve  toksinlerinde elektromanyetik titreşimleri vardır.  Yabancı  frekans yayarak  hücre  bilgi  alışverişini  bozarlar.

Biorezonans  terapileri  bedeni  rahatsız  eden  etkenleri  biofiziksel  metodlarla  tespit  eder.  Hastanın  kan  örneğinde  virüs  ,  bakteri  ,  parazit  ,  ağır kimyasallar  ,  ağır  metaller  ,  gıda  katkıları  ,  çevre  toksinleri  ,  kanser  hücreleri  ,  aşılar  ve  alerjenlerde  dahil  olmak  üzere  6400 maddenin taramasını  yapar.

Yan etkisiz  ,  ilaçsız ve ağrısız  tedavi eder.  Hem  akut  hem de kronik  hastalıklarda   etkilidir.  Biorezonans tedavisi  vücudun  savunma  sistemini  destekler  ve kendi  kendini iyileştirmesini  sağlar.

BİOREZONANS  NASIL  UYGULANIR?

Biorezonans  bi  enerji  tıbbı  yöntemidir.  Biorezonans  terapisi  frekans  kontrollü  bilgisayarlarla  yapılır.  Biyofiziksel  bir  teknik  olduğu  için  kimyasal  ilaçlar  kullanılmaz.  Elektromanyetik  frekanslarla uygulanır.

Biorezonans  cihazından  yayılan  elektromanyetik  frekansın  gücü  bir  cep  telefonundan   yayılanın  binde biri kadardır.  Hiçbir   yan  etkisi  yoktur.

Hastanın  frekans  örneğinde  saklanan  yabancı  frekanslar  (Alerjenler  , virüsler,  bakteriler  ,  amalgam  v.s )  normal  frekans  düzenini  bozarlar.  Bu  frekans  düzenini  bozan  elektromanyetik  frekanslar  belirlenir  ve  cihaza  transfer  edilir.  Elektrotlar  vücudun  belli  yerlerine  yerleştirilir.  Cihazda  hastalık  yapan  frekanslar  ters  çevrilir  ve  hastanın  vücuduna  geri  verilir.  İyileşme  terapi  frekanslarıyla  gerçeleşir.  Birbirinin    tersi   iki  manyetik  alan  karşılaşınca  nötrleşir.  Bu  şekilde  bakterilerin  ,  virüslerin  ,  parazitlerin  ,  ağır  metallerin  ,  bağımlılıkların  v.b   tüm  zararlı  etmenlerin  manyetik  bilgisi  vücudumuzdan  silinmiş  olur.  Biyolojik  ,  fiziksel  frekanslar  güçlendirilir  ve  biorezonans  terapisi  vücudun  kendi  kendini  iyileştirici  gücünü  bu  şekilde  uyarır ,  böylece  kendi  savunmamızı – bağışıklık  sistemimizi  güçlendirir.

Hastaya  ait  patolojik  frekanslar  biorezonans  terapisiyle  ters  çevrilerek   normalleştirildiği  için  bağışıklık  sistemini  bozan  engeller  kaldırılmış  olur  ve  organizma  sağlıklı  çalışır  duruma  kavuşur.  İyileşme  sağlanmış  olur.

BİOREZONANS İLE SİGARA BIRAKMA

Biorezonans  ile  ( cam , ahşap ve plastik hariç )  tüm  maddelerin  elektromanyetik  frekans  kalıplarını  elde  etme  olanağımız  bulunmaktadır. Sigara  bırakma  seansında  nikotinin  frekans  kalıbı  elde  edilir  ve  terapide  kullanılır

SİGARA  BAĞIMLILIĞI

Sigara diğer bağımlılıklarda  olduğu  gibi  iki  çeşit  bağımlılığa  neden  olmaktadır.  Bunlar  psikolojik   ve  fizyolojik  bağımlılıktır.

PSİKOLOJİK  BAĞIMLILIK

Sigara  veya  tütün  ürünlerini  içmek  , fiziki  bağımlılığa  ek olarak  , öğrenilmiş  bir  hatalı  davranış  türüdür,  Sigara  içen  kişi  bir stresle  karşılaştığında  ,  sinirlendiğinde  ,  sabah  kahvesini  içerken  ,  arabasına bindiğinde  ,  toplantıya  girmeden  önce  ,  toplantıdan  çıktığında  ,  yemeklerden  sonra  ,  içki  içtiğinde ,  çalışırken  ,  birine  telefon etmeden  önce  ,  telefon  çaldığında  ,  sevdiği bir arkadaşıyla  görüştüğünde  ,  iyi  veya  kötü  bir  haber  aldığında  vs.  sigara  yakmayı  alışkanlık  haline  getirmiştir.  Bunlara  ikiz  davranışlar  denilmektedir. Örneğin ; yemeklerden  sonra  sigara  içiyorsunuz  , neden ?  Karın  tok  olduğunda  vücut  nikotin ihtiyacımı  duyuyor , hayır bu tamamen alışkanlık  ve  siz  bu  alışkanlığınızı  birkaç  yıl  sürdürmeniz  halinde  bu  sizde  otomatik  davranış ,  refleks  haline  dönüşmüş  olur  yani artık siz  yemekten sonra  sigara  içeyim  mi  içmeyeyim  mi  diye  düşünmezsiniz  bile ,  hatta  bazen  farkında  olmadan  eliniz  sigaraya  gider  ve  sigarayı  yakarsınız.  Psiklojik  bağımlılıklar  herkese  göre  değişebilir ,  örneğin  bazı  insanlar  arabasına  binerken  sigara  yakar  ,  bazıları  ise  arabadan  inerken  sigara  yakar  ,  bazı  insanlar  telefonla  konuşurken  mutlaka  sigara  içme  isteği duyarlar ,  öyle ki  sigarasını  yeni  söndürmüştür  ama  yeni bir  telefon  geldiği  için  bu tip  insanlar  yeniden sigara  yakarlar  ,  nden  çünkü  bu  refkles  haline  gelmiştir ,  bu bir  psikolojik  bağımlılık  türüdür.  Peki  neden  önemlidir ,  çünkü  biz burada  sizin  fizyolojik  bağımlılığınızı  tedavi ediyor  ve  sonlandırıyoruz  ancak  psikolojik  bağımlılığınız  bir  süre  daha  devam  edecek  ve  bu  nedenle siz  bu tedaviden  sonrada  bazı  durumlarda  örneğin  yemekten  sonra  yada  sizde  refkles  haline  gelmiş durumlarda  sigara  tarafından  uyarılacaksınız ,  ama  bu uyarıların  şiddeti  ,  sizin  sigarayı  bırakma  konusundakiş  kararlılığınıza  ve  kendinizi  şartlandırmanıza  bağlı  olarak  değişecek  ,  eğer  siz  son derece  kararlı  iseniz  ve  kafanızda  sigarayı  bitirmiş  iseniz  ,  göreceksiniz  bu  uyarılar  son  derece  hafif  olacak  ve  fizyolojik  bağımlılık  sona  erdikten  sonra  yavaş  yavaş  ‘’tersine  öğrenme’’  süreci  ile  bunlar  bilinç altınızda  kaybolup  yok olacaktır  ,  psikolojik  bağımlılığı  oluşturan  alışkanlıklar çok  kolaydır.

FİZYOLOJİK  BAĞIMLILIK

Fizyolojik  bağımlılığı  yok etmek için  denenmiş  en  etkili  yöntem  Biorezonans tedavisidir.

Fizyolojik  bağımsızlılığa  neden  olan  nikotin , beynin kimyasal  yapısını  değişime  uğratmaktadır.

Beynin  fizyolojisi ,  nikotinin  sebep olduğu  aşırı  kimyasal  uyarıma  karşı  bir  önlem  olarak  değişime  uğramaktadır.  Son  sigara  içildikten  yaklaşık  20  dakika  sonra  beyin  bu sefer  kendini   ‘nikotinsizlik’  durumuna  adapte  etmeye  başlamaktadır.  Bu  aslında  beynin  iyileşme  ,  yani  nikotine  karşı  fiziksel  bağımlılıktan  kurtulma  sürecini  oluşturmaktadır.  Ancak  bu süreçte  bağımlı ,  sersemlik hali  ,  sinirlilik  ,  stres  ,  uyku bozukluğu  ,  iştah  açılması  ,  tedirginlik  ,  anksiyete  ,  depresyon  ,  nikotin  krizleri  gibi  birçok  sıkıntı  yaşamak  suretiyle  rahatsız  olmakta  ve  bu  sıkıntılardan kurtulmak  amacıyla  ‘nikotini’  adeta  dertlerine  deva  olarak  kullanmaktadır.

Sigarayı  kendi  iradesi  ile  bırakmaya  çalışan  kişinin  bu sıkıntılar  yüzünden  dengesi  bozulmakta  ,  iradesi  zayıflamakta  ve  yeniden  sigaraya  başlamaktadır.  Sigarayı  iradesiyle  bırakanların  başarı  oranının  %3’ün  altında  olmasının  sebebi  budur.  İşte  bu  nedenle  kalıcı  ve  sıkıntısız  bir  sigara  bırakma  içinn mutlaka  yardımcı  bir  yönteme  ihtiyaç  duyulmaktadır.  Daha  öncede  belirtildiği  üzere  sigara  bağımlılığından  kurtulmak  için  en  denenmiş  ve  etkili   yöntem  Biorezonans  yöntemidir.

Biorezonans  yönteminde  sigaraya   karşı  etki  ,  kişinin kullandığı  sigaranın  frekansının  ayrılarak  ters  olarak  vücuda  geri  verilmesi  ile  sağlanır.  Nikotinin  ve  sigara içindeki 4000  zehirli  maddenin  frekansı  filtrelerden  geçirilir  ve  tam  ters  çevrilerek  elektrodlar  yardımı  ile  vücuda  geri  verilir.  Nikotinin  ve  bu   zehirli  maddelerin  vücuttaki  elektromanyetik  karşılığı  ortadan  kaldırılır.  Kişi  işlem  sırasında  genellikle  bir şey  hissetmez.  Ama  işlem  sonunda  sigaraya  karşı  yıllar  boyunca  oluşmuş  olan  tolerans  ortadan  kalkmış  ve  bir  yandan  da nikotine  karşı  bir  duyarsızlaşma  olmuştur.  Bu  kişinin  kendini  sigara  dumanına  karşı  tepki  verme  ve  sigara  istediğinde  azalma  ile  gösterir.

TEMİZLENME  NASIL  OLUYOR?

Biorezonans  seansı  sigaranın  içindeki  toksik  maddelere  karşı  vücutta  bir  detoksifikasyon (temizlenme)  başlatır.

Dokularda  yerleşmiş  olan  toksinler  kana  geçer  ve  olabilecek  her  yolla  vücuttan  atılmaya  çalışılır.

Seans  sonrası  en  az  iki  gün  bol  su  içme  gerekliliği  bu  temizlenme  işlemini  hızlandırmak  içindir.

Seans  sonrasında  yorgunluk  ve  olabilecek  hafif  bulantıların  sebebi de  vücuttan  atılmaya  çalışılan  bu  toksinlerdir.

ÇİP  NEDİR?

Biorezonans  seansının  etkisinin  devamı   ‘’çip’’  ile  sağlanır.

Üzerinizde  bulunduğu  sürece  nikotinin  tersi  frekansları  size  vermeye  devam  eder.

ETKİ  HERKESTE  AYNI MI?

Biorezonans  terapisi  sonunda  kişiler  üzerlerinde  biorezonansın  etkisini  fiziksel  olarak  hissederler.  Yani  etki  psikolojik  değil  fizikseldir.

HAZIR  MIYIM?

Sigarasız  bir  hayatı  istiyor musunuz?

Cevap  vermeniz  gereken  tek  soru  budur.

Eğer  artık  zamanın  geldiğini  ve  sigaradan  kurtulmak  istediğinizi  söylüyorsanız  biorezonans  sizin  için  çok  uygun  bir destek  olacaktır.

 

Open chat